MTU Jelenia Góra i możesz spać spokojnie!

MTU Jelenia Góra może poszczycić się dużym doświadczeniem na Polskim rynku i konkurencyjnymi cenami. Marka MTU Jelenia Góra w swojej ofercie posiada  posiada  wysoka jakość likwidacji szkód, konkurencyjnością w cenach, dostępej do prostej i przyjaznej dla każdego ofercie produktowej i na naszej stronie http://a7d.

Ubezpieczenia komunikacyjne MTU Jelenia Góra to prosta i ryczałtowa oferta ubezpieczeń pojazdu, która spełnia w stu procentach oczekiwania naszych nawet najbardziej wybrednych klientów.

MTU Jelenia Góra ubezpieczenie OC to  ustawowe to obowiązkowe ubezpieczenie zawierane na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie MTU Jelenia Góra  OC zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu. Jest ono przeznaczone dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego.

Ciekawastka jest posiadanie w naszej ofercie ubezpieczenia MTU Jelenia Góra Minicasco obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, w następstwie powstania w nim szkody całkowitej, w wyniku zdarzenia które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczonego, a ponadto miało charakter losowy i niepewny, na skutek następujących zdarzeń.

MTU Jelenia Góra pokrywa straty z tytułu: zderzenia dwóch aut, wandalizm, pożar, wybuch, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz.

Ubezpieczenie MTU Jelenia Góra  daje  optymalną ochronę za szkodę całkowitą, tj. kradzież pojazdu lub szkodę, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody bez konieczności wykupywania pełnego Autocasco MTU Jelenia Góra.

MTU Jelenia Góra Minicasco polecane jest Klientom, którym zależy na podstawowej ochronie od kradzieży oraz poważnych szkód. Zakres ochrony ubezpieczeniowej działa w momencie zgonu ubezpieczonego, pokrywa koszty leczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, czasowej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki. Co ciekawe MTU Jelenia Góra to ubezpieczenie działające na całym świecie.

Wypłata świadczenia dla kierowcy i pasażerów w MTU Jelenia Góra w razie doznania uszczerbku na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku, czy leczenia w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych związanych z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku. MTU Jelenia Góra swoją ochroną obejmuje zdarzenia wynikające z poruszania się pojazdem, jak również  podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu lub w trakcie bieżącej obsługi, np. przy tankowaniu paliwa, myciu i czyszczeniu pojazdu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *