Człowiek na właściwym miejscu i we właściwym czasie czyli agent Jelenia góra!

W naszym artykule prezentujemy ogólne informacje dotyczące agent Jelenia Góra oraz zakres jego działań czyli ubezpieczeń na życie i dożycie, ubezpieczeń posagowych – zaopatrzenia dzieci, ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym z funduszem kapitałowym.

Umowa ubezpieczenia na życie, podobnie jak wszystkie inne umowy ubezpieczenia ma charakter umowy dwustronnie zobowiązującej odpłatnej agent Jelenia Góra zobligowany jest do podpisania z każdy zainteresowanym klientem podpisać umowę. Po zawarciu takiej umowy po obu stronach powstają określone prawa i obowiązki i wszystkie strony powinny wywiązywać się z z zawartych umów i klauzul ,które winny być dołączone dla każdej ,że stron.

Umowa ubezpieczenia na życie Jelenia Góra należy do umów nazwanych, co oznacza, że została ona uregulowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie przepisy znajdują się w szczególności w tytule XXVII, dziale I i III kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 roku Nr 11, poz. 66), w szczególności w przepisach artykułów 9, 12-13a, 15-16, 18-26. Agent Jelenia Góra przedstawi Państwu dokładne informacje dotyczącego tego zagadnienia i zaznajomi i prawnymi konsekwencjami wiążącymi się z podpisanie umowy.

Dodatkowo jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany poniżej temat zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania w odniesieniu do w/w ubezpieczeń życiowych zapraszamy na http://a7d

Agent Jelenia Góra każdego z zainteresowanych wprowadza w arkany u mowy ubezpieczenia na zycie,podobnie jak inne umowy ubezpieczeniowe ma charakter umowy dwustronnej i odpłatnej.

Po zawarciu takiej umowy po obu stronach powstają określone prawa i obowiązki. Stronami umowy ubezpieczenia na życie, zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego są: ubezpieczyciel oraz ubezpieczający, czyli agent Jelenia Góra, który jest osobą kompetentna i niezwykle inteligentną.

Świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Możliwe jest wskazanie jednego lub więcej uposażonych, a także zmiana takiego wskazania lub jego odwołanie w każdym czasie. Agent Jelenia Góra w przypadku wskazania więcej niż jednego uposażonego bez oznaczenia ich udziału w sumie ubezpieczenia,  osoby te są uprawnione do sumy ubezpieczenia w równych częściach. (art. 831 k.c.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *