Piotr Kluz na straży praw kobiet

Przemoc wobec kobiet to globalny problem. W niektórych społeczeństwach rola kobiety to rola jedynie jako matki i żony. Polska nie jest niestety wyjątkiem.

Wiele stowarzyszeń i organizacji zaczęło się tym bardzo przejmować i manifestować. Aby naświetlić ten problem w listopadzie 2009 roku w sądzie okręgowym w Warszewie odbył się trybunał do spraw przemocy wobec kobiet http://www.jomswsge.com/Autor-Piotr-Kluz/75746

Wśród uczestników tego trybunału był Piotr Kluz, który informował uczestników spotkania jaki to poważny i rozległy problem.

Piotr Kluz twierdzi, że warunkiem  skutecznego zwalczania tego niepokojącego zjawiska jest zrozumienie jego genezy, jaki wpływ ma ona na otoczenie osoby pokrzywdzonej.

ONZ wydało w tej chwili dokumenty, w których przemoc wobec kobiet została uznana za naruszenie praw człowieka. Dyskryminacja i ciągłe znęcanie się nad słabsza płcią to dość powszechny problem , aby ograniczyć jej rozpowszechnieniu należy ludziom uświadomić jak duży to problem i jak negatywnie wpływa on na rozwój jednostki w społeczeństwie. Walka ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet może być skuteczna i możemy ja ograniczyć jej zasięg tylko wówczas, gdy będzie częścią ogólniejszej strategii przeciwdziałania strukturalnej nierówności kobiet i mężczyzn.

Piotr Kluz uważa ,żę państwo polskie winno stać na straży zapewnienia odpowiedniej ochrony i wsparcia  dla ofiar przemocy w rodzinie. Każda kobieta ma zagwarantowane prawo do życia, zdrowia i wolności. Zakazane jest stosowanie tortur i innych form ponizania wobec kobiet.

Kulturowe czynniki mają niestety negatywny wpływ stosowanie przemocy, uwzględniających wiarę w naturalny porządek rzeczy, uprzedmiotowienie kobiet, , kulturową akceptację podporządkowania i tolerancję dla stosowania przymusu i siły fizycznej.

W Polsce wywołuje wciąż żywe dyskusje. Kobiety od zarania dziejów były źle traktowane, w niektórych środowiskach przemoc domowa jest traktowana jak coś właściwego i normalnego, a tak nie jest. Piotr Kluz występuje jako osoba broniąca praw kobiet .

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *